Parktuin

Van Akkerland naar een Rhododendronpark

Onstaan uit onze interesse in de Rhododendron en bezoeken aan diverse Rhododendron parken en tuinen in binnen en buitenland zijn wij (Jan en Jeannette Graveland)  in 2007 begonnen met de aanleg van onze parktuin. Na al jaren een kleine kwekerij op een andere locatie te hebben gehad was het nu tijd om onze plannen ten uitvoer te brengen. De Boerderij met  5,5 ha. grond werd aangekocht in 2006
Het Rhododendronpark moet zo,n 15000 m2 groot worden, en er zullen zo’n 500 verschillende soorten Rhododendrons in komen  afgewisseld met bomen, heesters, coniferen, vaste planten en bollen.

In het begin was het zwart kaal akkerland de maïs was net geoogst.
Na wat schetsen op papier worden de hoofdlijnen uitgezet. Dan kan het grondwerk beginnen. De grond uit de vijver wordt gebruikt voor het ophogen van de plantvakken en het gele zand komt in de paden. Van het  leem maken we een berg afgedekt met teelaarde. Zo hoeft er niets te worden afgevoerd. Om al snel hoogte in de tuin te krijgen worden als eerste de bomen en bosplantsoen geplant later komen de Rhododendrons. De grond blijkt in de winter slecht te ontwateren wat een aantal bomen en rhodo’s niet overleven. Snel worden er nog extra sloten gegraven met drainage erop aangesloten. In 2009 komt de bestrating aan de beurt, je kunt nu de hoofdlijnen duidelijk zien en er komt structuur in het park
Medio 2010 zijn de planten al duidelijk gegroeid en is het park toegankelijk zonder de voeten onder de modder te krijgen.

Intussen is Park Graveland een weelde aan Rhododendrons die al in maart zijn eerste bloemen tentoon stelt. U ziet hier meer dan 500 van de mooiste soorten die wij voor u hebben verzameld in binnen en buitenland en ook komen er ieder jaar weer nieuwe soorten bij.
Het park is onderverdeeld in een bostuin met eikenbomen en diverse inheemse loofbomen zoals lijsterbes, hazelaar, els  en esdoorn. Hier tussen staan de grote hybride Rhododendrons zoals de catawbiense en de ponticum soorten.
In het dennenbos staan de species. Dit zijn bijzondere, meestal wilde soorten met opvallende bladeren en bloemen zoals de R. Rex
Ook hebben we een coniferen tuin,  hier staan naast de verschillende soorten Dwergconiferen de  Rhododendron yakushimanum en Azalea japonica. dit zijn laagblijvende Rhododendron soorten, die men vooral kan toepassen in de kleine tuin.
Vele staan op kleur bij elkaar of in een groep zoals de Hydriden en de Azalea soorten. 
          
Verder zijn er in het park vele soorten heesters, bomen, vaste planten en vakken met rozen. Zo is er altijd wel iets in bloei en valt er genoeg te genieten.
Door de combinatie met ander planten zijn er mooie voorbeelden om Rhododendrons in de tuin te gebruiken en is volop inspiratie op te doen.
U bent  van harte welkom in onze tuin en koffie ruimte. Geopend  tijdens de openingstijden van de kwekerij en de toegang is gratis.